bernaylafem |

tam olarak ne yapıyoruz?

  • marka iletişimi
  • marka gelişimi
  • marka oluşumu
  • organizasyon yönetimi

marka iletişimi

nasıl oluyor da oluyor diye soranlara, özet bir takvim!

müşteriyi yakından tanıma süreci.
müşteriden brief alınması.
hedeflerin, beklentilerin tespiti.
sektörün incelenmesi.
rakiplerin analizi.
araştırma, araştırma, araştırma.
tüm donelerin değerlendirilmesi.
marka konumlandırma çalışmaları.
iletişim stratejisi oluşturulması.
stratejiye göre iletişim planı hazırlanması.

marka gelişimi

gelişim yolculuğunda güvenli otostoplar…
işitsel ve görsel kimliğin oluşturulma koordinasyonu.
reklam ajansı ile reklam çalışmalarının yönlendirilmesi.
marka kurumsal kimliğinin oluşturulması.
markanın ortak dilinin oluşturulması.
ortak dil oluşumunu destekleyecek personel eğitimi verilmesi.
marka gelişiminin kuvvetlendirilmesi.
sektördeki gelişmelerin takip edilmesi.
iletişim stratejisinin oluşturulması.
çapraz pazarlama, sinerji anlaşmaları ve sponsorluk ilişkilerinin kurulması.
kişisel iletişim teknikleri eğitimi verilmesi.

marka oluşumu

“biz başardık” demenin dayanılmaz cazibesi.

basın ilişkileri için stratejilerin oluşturulması.
bültenlerin yazılması, hazırlanması, dağıtılması ve takibinin yapılması.
tüm detayları ile organizasyonların düzenlenmesi.
3.parti şirketler ile koordinasyonun sağlanması.
prestij ilişkilerinin yönetilmesi.

organizasyon yönetimi

iş ile eğlenceyi karıştıranlara…etkinlik için tema önerileri.onaylanan temanın geliştirilmesi.bütçe hazırlanması ve yönetimi.

S.I.P.A HTML & CSS Agency